انواع خودروهای حمل بار​

انواع خودروهای حمل بار​

انواع خودروهای حمل بار​

 

حمل کالا با وانت

حمل کالا با کامیونت دو محور با 6 چرخ برای تناژهای 2.5 تا 4 تن و مقاصد بین شهری یا جابجایی کالا در داخل شهرها مناسب است .

حمل کالا با کامیونت

حمل کالا با کامیونت دو محور با 6 چرخ برای تناژهای 2.5 تا 4 تن و مقاصد بین شهری یا جابجایی کالا در داخل شهرها مناسب است .

 

حمل کالا با کامیون

حمل کالا با کامیون های 2 و 3 محورشش و ده چرخ برای حمل کالا تا تناژ 15 تن و مسافت های بین استانی و ترانزیت استفاده می گردد.

حمل کالا با تریلر

حمل کالا با تریلر3 محور هجده چرخ برای حمل کالا تا تناژ 22 تن و مسافت بین استانی و ترانزیت بصورت کفی، نیمه لبه، کمپرسی، تانکر، چادردار استفاده میگردد .

حمل مواد و مایعات

حمل اسید با تریلی تانکر سه محور هجده چرخ به ظرفیت 27 تن با ورق 5 میلیمتر برای حمل انواع اسید در مسیرهای بین استانی و ترانزیت استفاده می گردد .

حمل بار ترافیکی

حمل بار ترافیکی با کمرشکن بطول ۸ الی ۱۸ متر تا وزن ۱۶ الی ۳۶ تن و عرض ۲/۶ تا ۳ متر می باشد. بوژی دارای طول متغیر با عرض ۳ متر و قابلیت حمل تا وزن ۹۶ تن دارد