دستورالعمل و آئین نامه اجرائی حمل اسید

دستورالعمل و آئین نامه اجرائی حمل اسید

دستورالعمل حمل اسید سولفوریک   امنیت و اقدامات لازم در مواقع اضطراری از آنجایی که اسیدها مواد شیمیایی خطرناکی هستند باید به هنگام حمل و نگهداری، میزان سمیت و ناسازگاری