انواع نشتی تانکر حمل اسید

انواع نشتی تانکر حمل اسید

انواع نشتی تانکر حمل اسید :

1. نشتی جوش : در این حالت در اثر جوشکاری بی کیفیت یا غیر استاندارد ممکن است. محل اتصال دو ورق در اثر حمل مداوم اسید خورده شده. و موجب نشتی اسید شود لازم است. محل جوشکاری تانکر را پیش از بارگیری اسید بررسی کنید  .
2. نشت کف مخزن : این وضعیت به طور کلی در موقعیت سر آب بندی معمول است. ناشی از خوردگی اسید سولفوریک باقیمانده، کف تانکر است. که در اثر تخلیه ی نادرست رخ می دهد. برای پیشگیری از این نوع نشتی باید دقت داشته باشید. که مایع درون مخزن کاملا تخلیه شده. و ته مانده اسید نیز از مخزن به طور کامل پاک شود.
3. خوردگی و نشت مواد پایه بدنه مخزن : به طور کلی ناشی از خوردگی ناشی از کهنگی مخزن، عمدتاً این خورندگی اجتناب ناپذیر است زیرا به مرور زمان بدنه تانکر نازک و درنهایت پوسیده می شود باید پیش از تخریب کامل مخزن نسبت به تعوض آن اقدام کنید عمر مفید یک تانکر حمل اسید ۵ سال است .
یکی از راه های حمل و نگهداری اسید استفاده از تانکرتریلر است که می توان گفت ایمن ترین روش موجود است ، اما به علت خواص شیمیایی این سیال حمل آن درخور مشکلاتی بوده و خورندگی تانکر همیشه با حمل اسید همراه می باشد از این روی برای حمل اسید باید از تانکر تریلر مناسب استفاده کرد و تانکر را نسبت به خورندگی ایمن کند همچنین ایمنی حمل اسید را به طور کامل طبق دستور العمل رعایت کرد .
برای حمل اسید یا اگر نیاز به تانکر حمل اسید دارید . فقط کافی است با ما تماس بگیرید.