نکات ایمنی در حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک

نکات ایمنی در حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک

سولفوریک چگونه حمل می شود ؟ اسید سولفوریک چیست ؟ این محلول ابتدا در قرن هشت میلادی توسط جابربن حیان معرفی شد . اما بعد ها در قرن ده میلادی