تانکر حمل اسید

تانکر حمل اسید

تانکر حمل اسید قسمت‌های تشکیل‌دهنده مخازن دوجداره پلی اتیلن نگهداری انواع اسید دارای یک ورودی ، یک وانت و یک خروجی هستند. دریچه ورود اسید روی مخزن می بایست سایز