هر آنچه که باید پیش از خرید تانکر حمل اسید بدانید

هر آنچه که باید پیش از خرید تانکر حمل اسید بدانید

تانکر تریلر حمل اسید برای حمل و نقل اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک، اسید هیدروفلوئوریک، اسید نیتریک، اسید استیک و سایر انواع مختلف اسید استفاده می شود. از آنجا که بسیاری از مایعات شیمیایی