دستورالعمل و آئین نامه اجرائی حمل اسید

دستورالعمل و آئین نامه اجرائی حمل اسید

 دستورالعمل حمل اسید سولفوریک امنیت و اقدامات لازم در مواقع اضطراری از آنجایی که اسیدها مواد شیمیایی خطرناکی هستند. باید به هنگام حمل و نگهداری.، میزان سمیت و ناسازگاری آن‌ها