تانکر حمل اسید

تانکر حمل اسید

قسمت‌های تشکیل‌دهنده مخازن دوجداره پلی اتیلن نگهداری انواع اسید دارای یک ورودی ، یک ونت و یک خروجی هستند. برای اجاره تانکر حمل اسید به سایت شرکت مراجعه کنید بهره گیری