کاربرد اسید در صنایع

کاربرد اسید در صنایع

اسید به طور کلی به ترکیبات شیمیای اطلاق می‌شود که در حالت آبی